Tag: Anri Sayama

Khi bạn của chị gái đến nhà chơi

Bây giờ cả hai chúng ta sẽ kiêm cùng một lúc. Sẽ rất tuyệt vời.- Cô ấy bắt đầu khóc không ngừng, nhưng tôi nhận ra rằng cô ấy không khóc vì tủi nhục mà vì hạnh phúc, vì bất ngờ. Tôi tiếp tục thúc đẩy cho đến khi tôi c...