Tag: Ai Kawana

Vợ tôi muốn học ngoại ngữ với anh chàng da đen

Mẹ chồng nói - chúng ta đi chợ rau đi, chúng ta cần mua vài thứ. Tôi đã đi với họ. Chúng tôi đã đi đến một cửa hàng áo ngực và quần lót. Cả hai chị em đều kén chọn. Cho tôi xem chiếc áo ngực và hỏi nó trông như thế nà...