Sau đó, người chồng từ từ đút con cặc vào âm hộ. Con cặc của tôi cũng đã được nướng một nửa, và cả con cặc của chồng tôi nữa. Con cặc từ trong con cu đang đập vào âm hộ của anh. Con cặc của tôi va vào con cặc của chồng tôi sướng một cách khác hẳn. Bằng cách này một lúc chúng tôi tiếp tục cố gắng đút cu vào âm hộ của cô ấy và đụ vào âm hộ của cô ấy. Cô ấy cũng đã đưa cậu nhỏ của chúng tôi ra trong âm hộ của cô ấy để mong được một giọng nói lớn đầy gợi cảm. Trong 30 phút, chúng tôi đã đụ âm hộ của cô ấy. Sau đó, cả hai ngủ phòng riêng.