Tôi muốn ở bên Char. Mẹ đã nghe lời anh. Tony đã đưa tôi đi. Sau đó anh ấy bắt đầu hôn vào má tôi. Sau đó, anh ấy đặt tôi vào lòng và đưa tôi vào phòng ngủ của anh ấy. Anh ấy đưa tôi vào trong và chúng tôi nằm trên giường cùng nhau. Anh ôm tôi vào lòng và chìm vào giấc ngủ. Tôi bắt đầu có một chút lo lắng. Tôi nói – Tôi phải về nhà. Anh ấy nói – tại sao, chuyện gì đã xảy ra? Tôi nói – Tôi sợ. Tony hỏi tôi thật chặt trong vòng tay anh ấy – Em yêu, có chuyện gì vậy? Tôi nói – nếu bạn làm gì đó với tôi thì sao? Anh ta nói – Có ai nói gì với anh chưa?