Tôi nhận được cuộc gọi từ Salhaj vào ngày hôm đó và anh ấy muốn gặp tôi. Có chuyện gì vậy chị dâu? Salhaj- Tôi muốn gặp bạn một lần. Chị dâu, chị có việc à? Salhaj- Sao … bạn không thể làm tốt nếu không có việc làm? Tôi nói – không có chị dâu, không. Đừng nói gì cả! Chị dâu tôi nói, gặp anh một lần, tôi sẽ dạy anh công việc … Nhưng trước sau gì cũng gặp. Sau đó, tôi quyết định ngày giờ gặp nhau tại nhà hàng của khách sạn và cúp máy. Tôi đến nơi vào lúc 8 giờ trong ngày và đêm đã định và chờ lời khuyên của tôi. Bây giờ bạn nên biết rằng tình trạng của một người phụ nữ không bao giờ đến đúng giờ.