tình yêu là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống. Còn bạn, bạn có trách tôi không? – Làm sao tôi có thể trách em vì đã cho tôi những gì thăng hoa nhất của cuộc đời? Tôi không biết giới tính, thưa cha. Hôm nay, nhờ bạn, tôi biết anh ấy. Bây giờ tôi hiểu thế nào là lãng phí cuộc sống nếu không có tình yêu thể hiện qua tình dục. – Không quan trọng đó là… cha của bạn? – Anh có phiền không khi đó là con gái anh? Vả lại, anh là đàn ông, còn tôi là đàn bà. Phần còn lại là ngu ngốc. – Anh làm em sướng vô cùng! – Không nhiều như bạn đã làm cho tôi. Cha biết không? con là một trinh nữ.