Một tiếng hét phát ra từ miệng anh ta. Sau mười lăm phút chadna liên tục, vợ tôi nói – bây giờ tôi muốn hai cái chày. Vì vậy, tôi nói – tôi nên kiếm một con cặc khác ở đâu vào một đêm như thế? Tôi vào bếp và mang một quả dưa chuột béo ngậy và đặt nó vào con mèo của anh ấy. Với một tiếng rít nhẹ, vợ tôi đút cả một quả dưa chuột dày vào âm hộ của cô ấy và tôi bắt đầu đưa quả dưa chuột bên trong ra ngoài. Một tiếng rít bắt đầu phát ra từ miệng anh ta và anh ta nói: Mau đút cặc vào đít anh đi! Tôi nắm lấy con cặc của mình, đặt lên cái mỏ đít của anh và ấn.