Nhưng sau khi làm sạch con cặc của tôi, dì tôi đã cho con cặc của tôi vào miệng và bắt đầu bú. Tôi bắt đầu bị nhột. Không lâu sau, dì tôi lại làm cho con cặc của tôi dựng đứng lên. Cô ấy tiếp tục mút con cặc của tôi cho đến khi tôi hoàn toàn căng cứng. Tôi đồng ý đụ vào âm hộ của dì một lần nữa. Rồi tôi hôn dì suốt đêm dài. Chúng tôi đã dành cả đêm để tận hưởng tình dục trần trụi với nhau. Tôi đã đánh vào âm hộ của dì tôi ít nhất ba lần cho đến khi tôi đến Nagpur. Dì tôi rất mệt và tôi cũng rất mệt. Khi mẹ anh phát hiện ra, bà cũng vội vàng lấy con cặc của Tony.