Điều này gây ra cảm giác nhột nhột kỳ lạ trên cơ thể tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ đến nhà của Komal Didi ngay bây giờ. Khi tôi bước ra và vào phòng để lấy quần áo tắm, Komal Didi đang nói chuyện với mẹ tôi. Khi anh ấy nhìn thấy tôi, tôi chào anh ấy. Cô ấy đang nhìn con cặc của tôi được nâng lên. Tôi nhìn theo ánh mắt của anh ta rồi vội vàng lấy tay che phần dưới rồi mặc quần áo vào nhà tắm. Mẹ nói – chỉ cần đi tắm … Vậy thì tôi phải đến nhà của Komal. Hôm nay mẹ anh ấy cũng không đến. Nói xong tôi đi vào phòng tắm. Sau khi tắm và ăn sáng, chúng tôi đến nhà của Komal Didi.