Ngửa lồn cho thầy giáo thể dục địt vì muốn qua môn, và bắt đầu bú cặc của tôi. Tôi cảm thấy như mình đang ở trên thiên đường và phải có được tất cả hạnh phúc như ngày hôm nay. Sau đó chị dâu tôi nói làm ngay đi. và đừng làm khổ Sanam của tôi. Tôi không thể sống được nữa. đụ tôi bây giờ. lên giường và bắt đầu liếm những điều thích và không thích của cô ấy. Tôi thích liếm thích và không thích. Cả hai chúng tôi đã kết thúc trong 69 tư thế, không nhận thức được thế giới. Tôi đang liếm âm hộ của mình và chị dâu của tôi nói, “Hmmm. ah. xin chào. yeah. vâng yash.