Một sự kiện đã đến để thay đổi mọi thứ một chút. Cha của Anna qua đời. Tất nhiên, thế giới dường như sụp đổ đối với vợ tôi. Cái chết của cha cô ấy không thể đè nặng lên tôi, vì cô ấy hầu như không bao giờ kể cho tôi nghe về ông ấy, mặc dù tôi thừa nhận rằng tôi cảm thấy sự mất mát đó là điều không thể tránh khỏi, bởi vì Anna đã chậm trễ trong việc giới thiệu tôi với ông ấy, tôi sẽ không bao giờ biết ông ấy. tức là còn sống. Sự ra mắt của cha cô ấy là sự giới thiệu chính thức của tôi với gia đình cô ấy, không phải vì cô ấy muốn giới thiệu tôi với họ.