Đừng nói với dì Rohit … đó là cái gì? Main-Nothing… là một bộ phim hoạt hình. Cô ơi – Cho tôi xem phim hoạt hình nữa đi! Tôi bắt đầu nói rằng tôi sợ hãi – Ch .. Dì đó… Tôi sẽ cho bạn thấy lại vào một ngày nào đó. Dì – Không, cho tôi xem ngay. Sau khi suy nghĩ về nó một lúc, tôi mở thư mục một lần nữa và đi đến BF. Dì Qi: Đây là gì … Tôi đang xem tất cả chúng … Tôi sẽ nói với mẹ tôi hôm nay. Anh ấy nói chậm rãi khi tôi bắt đầu tắt điện thoại trong nỗi kinh hoàng. Nghe điều đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng.