Tôi đang đọc một cái gì đó Trong 3-4 năm, tôi đã học được rất nhiều về máy tính của Moussa. Mua sắm trực tuyến hiện đã có sẵn. Tôi bắt đầu đặt hàng giao tận nhà khi đang ở nhà. Một ngày nọ, tôi đang ngồi trước máy tính của mình. Tôi bắt đầu mở tệp. Tôi đã rất ngạc nhiên khi tôi mở nó ra. Có một tập tin mụn cơm của ai đó trong đó. Bây giờ tôi bắt đầu kiểm tra tất cả các tệp. Mụn cóc hóa ra là những người rất năng động. Vào khoảng thời gian đó, bố tôi đã cho tôi một chiếc điện thoại di động mới. Tôi đã lấy tất cả các tệp tôi cần vào điện thoại của mình qua bluetooth.