Một trong những lý do cho điều này cũng là Tuyền Maa Thấm nhuần trong cha tôi quan điểm chống lại các thành viên trong gia đình. Người cha cắt đứt mọi ràng buộc với gia đình. Bây giờ chúng tôi có hai chị em và mẹ kế của tôi và đây là nhà của chúng tôi. Sau đó, mẹ tôi đưa chúng tôi đến một thành phố khác, và khi chúng tôi đến đây, chúng tôi đã thuê một ngôi nhà. Sau đó, cô bắt đầu tìm kiếm một công việc để đáp ứng các chi phí. Không lâu sau, anh tìm được việc làm trong một nhà máy. Mẹ tôi cho cả hai chị em tôi vào trường công lập. Học phí cũng giảm, và các trường công lập chi phí thấp hơn rất nhiều.