Mông của cô ấy nhỏ và hếch lên, điều đó luôn khiến tôi phát điên. Mặc dù nhiều lần mẹ chiếm lĩnh trí tưởng tượng của tôi, nhưng tôi chưa bao giờ thử bất cứ điều gì với mẹ vì lòng tôn trọng cha tôi. Nhưng năm tôi 19 tuổi, cha tôi đã bỏ chúng tôi theo một người phụ nữ khác và mẹ tôi bị bỏ lại một mình. Cô ấy vẫn yêu anh ấy và bị suy sụp nặng nề, thậm chí đôi khi tự hỏi giữa những tiếng nức nở rằng liệu có phải lỗi của cô ấy khi không thể làm hài lòng cha tôi hay không. Tôi ở bên cạnh an ủi cô ấy hết mức có thể, chuẩn bị nắm bắt cơ hội của mình.