ngày 20 tháng 7. Sau giấc mơ ngày hôm qua và những gì xảy ra ngày hôm nay, tôi chắc chắn hơn bao giờ hết rằng tôi sẽ đụ mẹ. Tôi không biết khi nào nhưng tôi sẽ làm. rất chắc chắn. Tôi không biết tại sao nhưng trong suốt thời gian này, tôi đã không nghĩ về đời sống tình dục của mẹ. Tôi đã tưởng tượng việc đụ cô ấy nhưng tôi đã không rơi vào tưởng tượng tình dục của cô ấy sẽ như thế nào, cô ấy thích những thứ gì và tất cả những thứ đó. Nếu cô ấy rất kìm nén hoặc có những hành động kỳ lạ. Tất cả. Nhưng sau những gì tôi phát hiện ra ngày hôm nay,