Lâu lắm rồi anh chàng mới được quan hệ sướng như vậy, cả hai học chung một trường đại học. Trường đại học nơi đặt trung tâm cách xa nhà của chúng tôi, vì vậy một gia đình đã thuê chúng tôi một phòng và để hai chúng tôi sống ở đó trong một tháng. Các phòng giống nhau, vì vậy chúng tôi phải ngủ chung một giường. Lúc đầu, tôi không bao giờ có quan hệ tình dục với em gái mình. Tuy nhiên, sau khi tôi đi thi, tôi được nghỉ ba ngày cho kỳ thi tiếp theo, vì vậy tôi đã mang một cuốn tạp chí sexy từ chợ và bắt đầu đọc. Trong khi đọc cuốn sách đó.