Tất cả hàng hóa của anh ta đều chảy qua dạ dày và rơi xuống bụng tôi. Sau khi vui vẻ cả đêm, cả hai chúng tôi đều mặc quần áo. Anh ấy đặt tôi vào lòng và bắt đầu hôn tôi. Ấn vào đầu vú tôi, anh nói – Em yêu … Làm tình với em sướng quá. Tôi hỏi – chà, bạn đã có bao nhiêu niềm vui? Anh ấy nói – bạn là tài liệu Chadak tuyệt vời. Hôn em mỗi ngày không lấp đầy trái tim anh. Tôi nói – thì ăn miếng trả miếng ai cấm! Lúc đó là năm giờ sáng khi chúng tôi trò chuyện và hôn nhau. Hiện đã có một số chuyển động trong bệnh viện. Vì vậy, chúng tôi ngồi xa nhau. Một lúc sau tôi lại đứng dậy và đi đến phường của mình.