Anh tắt máy lạnh và đến chỗ tôi. Tôi bảo cô ấy học cách kích thích con gái trước đã. Và cởi quần áo của mình và quần áo của mình. Anh ta ngạc nhiên hỏi tôi – thế nào? Tôi nói với cô ấy – đầu tiên hãy hôn lên trán cô gái, sau đó hôn má cô ấy, hôn mặt cô ấy, sau đó hôn môi cô ấy từ từ và lâu! Đặt tay lên cơ thể anh ấy và nói với anh ấy, anh ta tiếp tục lắc đầu. Tôi đã nói với anh ấy – hãy thử tôi ngay bây giờ. Anh ấy bắt đầu hôn lên trán, rồi má, rồi đến môi. Sau đó anh ấy bắt đầu cọ xát cơ thể tôi và sau đó đưa tay lên ngực tôi. Tôi đã nói với anh ấy – hãy ấn vào bộ ngực của tôi.