Huấn luyện viên may mắn và em học viên vú to, Tôi nói anh bạn, LND của anh rất tuyệt, to hơn và dày hơn của tôi. Anh ấy hỏi anh có thích nó không. Tôi trả lời là có. Tôi hỏi bạn thích gì. Anh ta nhìn vào mông tôi và nói vượn cáo của tôi đã yêu cặp mông mịn màng của bạn. Sau đó anh hôn tôi thật mạnh vào má và bắt đầu hôn cổ tôi. Tôi đang tận hưởng thiên đường. Anh càng hôn tôi, tôi càng say. Tôi bắt đầu lắc vòi nước của anh ấy với bàn tay của tôi và vuốt ve trứng của anh ấy. Anh ta bắt đầu rít lên và nói Tôi đang có rất nhiều niềm vui.