Một lúc sau, cô chú cũng vào ăn cơm, nói chuyện một lúc rồi quay lại. Nhưng bây giờ tôi đã bình tĩnh lại, và một lúc sau tôi lại đến nhà dì và bắt chuyện với dì. Cô ấy cũng đang nói chuyện trong khi cô ấy đang làm việc. Sau đó tôi nói với anh ấy – Cô ơi, bây giờ em là bạn gái của anh, hôn em đi. Tôi nghĩ rằng người dì sẽ tức giận, nhưng cô ấy nói, Tôi tưởng dì tôi sẽ không nói gì nên tôi mới nói thế này. Và tôi sẽ làm mọi thứ với bạn. Người cô không nói gì và bắt đầu xoắn câu chuyện. Vì vậy, tôi lại nói – Cô ơi, tôi phải hôn cô.