anh đã muốn em từ khi còn là sinh viên. Chỉ cần nói với tôi một lần rằng bạn cũng yêu tôi. Tôi nói để thoát khỏi sự rượt đuổi – nhìn này, tôi yêu em. Nhưng đừng nói cho ai biết. Nếu không cha tôi sẽ giết tôi. “Tôi sẽ không nói với bạn,” Manish nói. hãy đi đi Tôi vừa tiếp tục vừa nói trong lòng. Nhưng bây giờ anh ấy lượn lờ gần tôi mỗi ngày. Chúng tôi là bạn cùng lớp … nên tôi không thể nói một lời. Nhưng một đêm, khi tôi đang ngồi đọc sách, tôi lấy ra một cuốn sách trong cặp. Sau đó, tôi tìm thấy một mảnh giấy có hình dạng của một lá thư. Tôi bắt đầu đọc.