Cuối cùng tôi đã gọi điện đến nhà anh ấy và kể cho anh ấy nghe mọi chuyện. Mọi người trong gia đình anh ấy đều đã biết. Điện thoại đã bị ngắt kết nối và không có gì xảy ra sau đó. Tôi đã ở trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Chuyện gì vậy? Anh về nhà tìm hiểu. Ngay sau khi tôi đến đó, tôi đã gặp mẹ anh ấy và bắt đầu hỏi thăm. Mẹ anh ấy chỉ nói với tôi một điều, nếu không tôi sẽ không làm như vậy với anh ấy ngay cả khi tôi chết. Tôi không biết tại sao anh ấy không muốn đi với cậu bé đó. Tôi không nghĩ rằng nó là thích hợp để biết bất cứ điều gì. Sau đó tôi đã nói chuyện với cô gái.