nhiều lần chúng tôi tắm với mẹ hoặc cha. Mẹ của chúng tôi luôn đến vào buổi tối để hôn chúng tôi ngủ ngon, tôi nhớ rằng mẹ sẽ đến muộn hơn vào ban đêm để xem chúng tôi đã thực sự ngủ chưa, nhiều lần trong khi tôi đang giả vờ ngủ, tôi đã thấy mẹ ngồi ở chân giường của chúng tôi. cô ấy đã xem. Tôi cũng có thói quen thủ dâm vào ban đêm, có một lần mà tôi không nhớ vì anh trai tôi không có ở đó, mẹ tôi vào phòng như thường lệ để xem anh ấy đã ngủ chưa, tôi phải dừng lại. đang làm, sợ cô ấy nhìn thấy tôi như vậy, cô ấy ngồi ở chân giường của tôi và lần này cô ấy làm một việc hoàn toàn khác,