Gạ địt thành công 2 cô bạn của người yêu, trong ngôi làng đó. Tôi đã sử dụng những gì tôi có và về nhà. Cùng lúc đó, mắt tôi rơi vào Sonal. Khi tôi nhìn thấy anh ấy, anh ấy đã ở đó khi anh ấy đến, nhưng sau đó tôi không thể hình thành hình ảnh này của anh ấy trong mắt mình. Vào thời điểm đó, cô ấy đang mặc một bộ kurta và nội y. Tôi gặp anh ấy sau ba năm trọn vẹn. Vào thời điểm đó, do lời thề, tôi đã quên rằng Sonal là con gái và em họ của cha tôi. trái tim tôi đã ở với anh ấy. Ngay khi cô ấy nhìn thấy tôi, cô ấy đã tiến về phía tôi.