Chị dâu tôi là Marika với thân hình mảnh mai. Tôi không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội để gặp họ. Chị dâu tôi có thể đã cảm nhận được ánh nhìn của tôi, nhưng cô ấy không nói gì cả. Mỗi lần tôi đến đó, tôi thường nói chuyện với anh ấy. Bất kể món đồ của tôi được đặt theo đơn hàng nào, tất cả những món đồ mà chị dâu của Rekha đã chuẩn bị sẵn. Tôi gặp chị dâu khi tôi đến Delhi vào tháng Sáu. Do số lượng đơn hàng lần này quá lớn nên chúng tôi không thể đóng gói hàng ngay được. Vì lý do này, tôi đã lấy số của chị dâu Leka để tôi sẽ không gặp khó khăn gì khi nói chuyện.