Bác sĩ nói với tôi rằng não của tôi có vấn đề, rằng tôi nên nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt và khuyên tôi nên tìm cách điều trị. Theo bác sĩ, tôi có thể chữa khỏi bằng phương pháp này, nhưng chi phí thuốc sẽ rất cao. Tôi đã lo lắng về những gì sẽ xảy ra. Thấy tôi khó chịu, con gái tôi nói – Ami, mẹ đừng lo, con sẽ tìm được việc làm. Những ngày của chúng tôi bắt đầu bị ngăn cách bởi những rắc rối. Vài ngày sau anh có việc làm. Khi anh ấy nói với tôi, tôi hỏi anh ấy rằng con gái tôi đã làm công việc gì? Sau đó, con gái tôi nói – Ammi là một công ty tư nhân và cô ấy làm việc ở đó.