Tôi cảm thấy ẩm ướt và nhầy nhụa ở đó chứng tỏ rằng Hồng Thảo của tôi đã rất phấn khích, tôi nghĩ. Tôi đã mất một thời gian dài để mở và thu nhỏ ở đó để Hồng Thảo của tôi khiển trách tôi. “Vậy đó, Amen…!!! Nhìn có lâu không, xấu hổ quá…!!! Hãy quay trở lại Hồng Thảo ni…!!!” Hồng Thảo tôi khiển trách tôi. Tay ông chìa về phía tôi chờ tôi đến để thỏa mãn dục vọng mà ông Ngah đã bỏ bê từ lâu. Tôi vẫn còn nghi ngờ liệu mình có thể tiếp tục công việc điên rồ này hay không, nhưng lau sậy đã ướt như thế này, vì vậy chúng ta hãy tiếp tục tắm. Tôi bắt đầu đá lên người anh ta trong khi nheo mắt về phía thân cây kote của mình để tôi thực sự là mục tiêu.