Bất giác anh cười khúc khích – Tôi hiểu hết rồi. Nhưng điều mà Kamini không có trong tôi là gì? Trước khi tôi có thể giải thích rõ ràng cho cậu ấy, cậu ấy giận dữ cúp máy. Tôi không nói nên lời. Sau đó, tôi chuyển sự chú ý sang Kamini để phớt lờ những lời của Komaru. Nhìn vào núm vú của cô ấy, tôi đã kết thúc với hai chốt. Sau khi tôi đặt cái chốt xuống, tôi lắc nó và hỏi – bạn có sao không? Cô giật mình mở mắt và nói – vâng vâng Tất cả đang diễn ra tốt đẹp. Tôi ở bên cạnh anh, nhìn cơ thể ướt đẫm của anh. Tôi không thể không đặt môi mình lên môi anh ấy.