Vì vậy, ông đã nghĩ ra một thủ thuật khác. Một giờ sau, cô ấy lại bắt đầu gõ cửa phòng Rohit. Tôi chưa bao giờ ngủ một mình. hãy để tôi ngủ với bạn Sau khi nghe Alia nói, Rohit đưa cô về phòng. Tuy nhiên, thủ thuật này của Aria không có tác dụng, Rohit quay mặt đi và ngủ thiếp đi. Hy vọng rằng Aria sẽ đến với anh ta, không có điều gì tương tự xảy ra giữa hai người. Aria đã thức cả đêm. Sau đó, suy nghĩ về nó, anh ta ngủ thiếp đi. Chính Rohit là người đã đánh thức Aria vào buổi sáng. Cô ấy nói “buổi sáng tốt lành” với Rohit, đứng dậy, đi vào phòng tắm và đánh anh ta.