Anh ấy bắt đầu đẩy ngực tôi. Tôi bắt đầu hôn khắp người anh ấy. Sau đó anh trai tôi bắt đầu chạm vào âm hộ của tôi một lần nữa. Trời nóng trở lại. Bây giờ tôi bắt đầu yêu cầu anh ta đưa một con cặc vào âm hộ của tôi. Anh ấy cũng đã sẵn sàng để đụ vào âm hộ của tôi. Anh ấy đưa con cặc của anh ấy vào âm hộ của tôi và đẩy nó. Tôi đã thích nó. Con cặc của chồng tôi không to như vậy. Đó là lần đầu tiên đút một con cặc như vậy vào âm hộ. Tôi đã rất hạnh phúc, tôi bắt đầu hôn con cặc của anh ấy. Anh ấy cũng còn trẻ và bắt đầu đút vào âm hộ tôi một cách háo hức.