Đừng lo lắng … bạn luôn có thể để Manoi hôn bạn tại nhà của tôi. Bạn đã nhìn kỹ con cặc của Manoji. Cả âm hộ và mông đều bị rách. Tôi không biết mông của tôi đã rộng ra bao nhiêu. Ami không nói gì khi nghe điều đó. Cô ấy đứng dậy và bắt đầu hôn Manoji. Bây giờ Manoi lại biến Ammi thành một con ngựa cái và đút một con cặc như lừa vào âm hộ của Ammi. Ami bắt đầu la hét và cố gắng thoát ra từ bên dưới. Nhưng Manoji đã nắm lấy eo của Ami bằng cả hai tay. Và khi tôi nhìn, con cặc đã hoàn toàn bị rút ra khỏi âm hộ của Ami và nó bắt đầu được chọc một cách thô bạo.