Tôi không biết ai sẽ đến. Khi tôi mở cửa, chỉ có Mohan Bhai đến và đi cùng anh ta là một thanh niên 25-26 tuổi. Mohan Bhai nói – Đây là Chaman, anh trai tôi. Cô ấy nắm lấy lehenga choli của tôi và nói – mặc nó vào và đừng mặc gì bên dưới nếu không tôi không biết có vừa vặn đâu. Tôi đã đeo lehenga, nhưng tôi không thể buộc choli. Tôi bước ra với một chiếc áo choàng và nói – Mohan Bhai, chiếc áo ren đó đã được cởi ra. Tôi nói – Mohan Bai, cái đồ vừa vặn có vẻ không ổn. Anh ấy nói – bạn sẽ không biết như thế này. Có một tấm gương dài ở đâu đó không?