Geeta định nói thêm điều gì đó thì Trưởng làng nắm lấy tay cô và kéo cô lại gần mình, đặt cô ngồi lên đùi anh. Geeta – bạn đang làm gì vậy… để tôi đi… không, điều này không đúng. Trưởng phòng – Này Geeta Rani, ngồi thoải mái một lát. Chẳng phải cha ngươi đã nói với ngươi rằng ta đã tha hết nợ cho ông ta rồi sao? Geeta- vâng wow… Bapu đã nói rằng sẽ không có khoản nợ nào sau năm nay. Trưởng phòng – Tất cả chuyện này xảy ra là do anh. Tôi hứa với bạn. Bạn có nhớ? Geeta- Vâng thưa ngài…cảm ơn ngài rất nhiều. Đừng để tôi đi bây giờ! Trưởng – không biết làm thế nào để cung cấp cho Lani. Tôi đã làm những gì tôi nói và bây giờ đến lượt bạn cũng làm cho nữ hoàng của tôi hạnh phúc.