Hôm nay lần đầu tiên tôi tìm thấy thứ gì đó thú vị. Một ngày nọ, đó là sinh nhật của bạn tôi, vì vậy tôi nhất định phải lái xe về gia đình. Mọi người đều từ chối, nhưng tôi vẫn kiên trì. Cuối cùng bà mẹ nói – hãy cầm lấy nó. Nhưng hãy đến trước khi bố đến. Tôi vui vẻ ra xe. Tôi không được phép mặc quần áo hiện đại ở nhà, nhưng tôi mặc quần áo hiện đại khi ra ngoài. Chuyện xảy ra là chợ chính cách nhà tôi 22 km. Sau đó không có khả năng rằng cha hoặc gia đình sẽ đến. Từ nhà, bạn thay một bộ đồ salwar và thay đổi đến nhà bạn của bạn.