đồng thời, tôi đã không thực hiện một cuộc hôn nhân trong nhiều năm, vì vậy có lẽ nước nhờn âm hộ của tôi đã chảy ra. Chúng tôi bước ra khi bộ phim kết thúc. Tôi thấy sân sau của mẹ tôi ướt sũng. Sau đó bước ra và ngồi vào xe. Pooja và mẹ đang ngồi ở phía sau. Pooja nói – điều gì đã xảy ra với mẹ của bạn? Mẹ tôi nói rằng tình trạng của tôi ngày càng tồi tệ hơn vì sự cố của bạn. Khi trở về nhà, Pooja vào phòng mẹ và quay lại sau một thời gian dài vắng bóng. Tôi hỏi Pooja – chuyện gì đang xảy ra và bạn đã cho người mẹ này loại Gutti nào? Đầu tiên Pooja kể câu chuyện của Maa Ki Chudai kết thúc như thế nào.