Móng vuốt của anh ta cũng rất sắc bén. Ngực chị dâu căng phồng cũng mát rượi. Nhìn chúng chắc hẳn đã có 36 size. Hôm đó, tôi đang đứng trong một căn phòng gần ban công và cạo râu. Mặt tôi quay vào gương. Đột nhiên sự chú ý của tôi hướng về bức tường. Bức tường sau cao hơn phòng tôi khoảng năm feet, tôi thấy chị dâu tôi đang đứng đó. Có thể đã có nước mưa trên mái tôn. Chị dâu tôi có thể đã lên sân thượng hứng nước mưa. Anh ta cũng có một cây chổi trong tay. Tôi đã không nhận thấy nó lúc đầu. Nhưng khi tôi soi gương đôi lần, chị dâu tôi đang đứng nhìn tôi.