Tôi, cả hai … hãy nói cho tôi biết nếu có điều gì tôi còn thiếu trong tình yêu. Didi- không thiếu … nhưng anh yêu em hơn cả bầu trời. Em, chị cho em hỏi chút được không ạ? Chị ơi – đừng hỏi em. Tôi, anh rể không thể cho bạn hạnh phúc về tình dục, bạn đã biết điều này trước khi kết hôn. Tôi – nhưng bạn đã kết hôn. Các chị em – Sau đó, tôi không nghĩ rằng tình dục là quan trọng. Vâng, tôi đã không hài lòng với cuộc sống tình dục của mình trong hai năm, nhưng anh rể của bạn đã có ý tưởng này … bởi vì anh ấy không thể nhìn thấy tôi trong tình trạng này.