nhưng nó đã bị khóa và tôi thậm chí không thể nhìn thấy những đôi giày hay dép khác của dì, càng không thể ngửi thấy mùi của chúng. Tôi nghĩ họ có chìa khóa vì nhân viên mới và có lẽ để bảo mật. Đã đến giờ hẹn, cô tôi đến vì hôm đó là thứ sáu, cô đã đi làm với bộ đồng phục thường ngày, nhưng có một điểm khác biệt là cô không đi đôi giày màu xanh của bộ đồng phục mà thay vào đó là đôi xăng đan cao gót màu đen, tôi nghĩ vậy. và nói Thứ sáu bây giờ thế nào Nếu bạn phải để đôi tất của bạn trong tầm với của tôi, trong khi nói chuyện với nhân viên,