Tôi tiếp tục nhìn họ và nói – cái gì? Anh ta nói – bạn có một số dương vật giả. Tôi nói – nhưng bạn lấy dương vật giả từ đâu? Anh ta nói – Tôi sẽ mang nó. Bạn bè chỉ có thể làm rất nhiều. Tôi thực sự thích ý tưởng của anh ấy. Tôi nói – tốt, mang nó đi. Anh ấy nói – và tôi nhận được gì? Tôi hỏi – bạn muốn gì? Anh ta nói – Tôi muốn nghe giọng nói của bạn khi bạn sử dụng dương vật giả. ý tôi là? Anh ấy nói – hãy gọi cho tôi khi bạn sử dụng cái dương vật giả đó. Di chuyển dương vật giả từ đó. Bây giờ, sau khi nghe thấy tiếng rít gợi cảm của bạn, hãy di chuyển dương vật giả.