Tôi đã nói với Natasha về chương trình hư cấu này, vì vậy cô ấy đã quen thuộc với nó. Hôm nay Natasha là khách mời trong chương trình này và tôi là người dẫn chương trình. Tôi – chào mừng đến với chương trình đầu tiên của chúng tôi ngày hôm nay. Natasa – Cám ơn. Chỉ sau đó, một người máy mà tôi đặt tên là Eva… tuân theo tôi trong mọi việc. Sau khi đặt rượu xuống, cô ấy bỏ cả hai chúng tôi lại. Tôi đã bật công tắc không làm phiền trên rô-bốt ngay khi anh ấy rời đi. Bây giờ cô ấy sẽ không vào trong để phục vụ tôi. Sau đó, buổi biểu diễn hôm nay bắt đầu.