Tôi bắt đầu vui vẻ. Tôi bắt đầu hôn anh ấy và đổ nước ép miệng của tôi vào miệng anh ấy. Anh bắt đầu uống nó một cách vô cùng thích thú. Nhưng bằng cách này, con cặc của anh ấy không vào âm hộ của tôi. Anh đặt tôi xuống và đặt một chân lên vai anh. Sau đó nhổ từ miệng vào con cặc của mình. Bây giờ anh ta đưa con cặc của mình vào và bắt đầu tạo áp lực lên âm hộ trần trụi của tôi. Có một chút đau đớn… Anh ấy tạo áp lực nhiều hơn và tôi nhảy dựng lên vì đau. Nhưng anh ấy đã giữ chặt tôi và bắt đầu đưa con cặc của anh ấy vào âm hộ của tôi.