Hôm đó, thay vì nhấc cuốn sổ khỏi đùi tôi, anh ấy đặt nó lên đùi tôi và bắt đầu giải thích lý thuyết cho tôi. Anh ấy cũng đang cố gắng chạm vào đùi tôi và giữa âm hộ của tôi. Tôi cảm thấy tốt, nhưng tôi sợ rằng mẹ tôi sẽ đến. Anh ta nói với tôi lý thuyết và đi sang phòng khác. Tôi gọi lại cho anh ta và nói – Tôi còn một câu hỏi nữa. Trong khi giải thích câu hỏi, Vikrant đã chạm vào ngực tôi vài lần. Khi anh ấy không dừng lại, anh ấy bắt đầu đẩy ngực tôi. Tôi cảm thấy tốt hơn. Anh trai tôi đã rất vui khi ấn vào bộ ngực của anh ấy và tôi cũng thấy nóng lên.