Ngay lập tức, cô ấy biến con cặc của tôi thành một cây kẹo mút. Cô ấy bắt đầu liếm mút như một con điếm. Chị cũng bú cặc không kém tôi, như kiểu hôm nay chị bú cặc vậy. Tôi đã không nói bất cứ điều gì ngoại trừ ahhhhhhh. Tôi như ở thiên đường thứ bảy. Gà trống chưa bao giờ có nhiều niềm vui như vậy trước đây. Bây giờ ngay cả tôi cũng không thể dừng lại. Tôi đã làm nó ở vị trí 69. Tôi bắt đầu liếm âm hộ của Thanh một lần nữa. Bây giờ miệng của tôi đang chảy nước vào âm hộ của cô ấy và miệng của cô ấy đang chảy trên con cặc của tôi. Tất cả chúng tôi đều đắm chìm trong nhau khi tận hưởng việc liếm lồn và cặc ở 69 tư thế.