I love you và hôn anh ấy một lần và chúng tôi chia tay. Bây giờ cả hai chúng tôi rời đi và bắt đầu ăn thức ăn của mình. Tôi buông tay cô ấy và cô ấy bỏ đi. Tôi biết cô ấy sẽ quay lại. Sau khi ăn xong, tôi quyết định đi tắm. Tôi đi tắm và sau 10 phút tôi bắt đầu đợi anh ấy sau khi tắm. Cơ thể tôi vẫn còn đau. Đó là lý do tại sao tôi không biết mắt mình chạm nhau khi xem TV. Đến tối chuông lại reo, tôi nhìn đồng hồ thì đã mười hai giờ. Tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ không đến bây giờ. Ai đó sẽ. Khi tôi ra mở cửa, đó là Inisha.