Chưa đầy một tháng sau khi tôi đến đây, hạnh phúc của gia đình Chaurasia tan thành mây khói, chú của Chaurasia qua đời trong một vụ tai nạn. Sau cái chết của Chaurasia ji, trong khi giúp đỡ gia đình anh ấy, tôi và Kiran đã trở nên rất cởi mở với nhau. Chú ngoại của Kiran cũng ở Lucknow, nhưng tên chú ngoại của anh chỉ là anh rể và các con của Kiran, còn bố mẹ của Kiran không có ở thế giới này. Các anh trai của Kiran đôi khi đến và đôi khi rời đi sau một hoặc hai ngày với Shubham. Kiran và tôi đã dành hàng giờ nói chuyện trên thiết bị di động và trò chuyện trên WhatsApp.