Niềm khao khát lóe lên trong mắt anh. Khi thức ăn đã sẵn sàng, chúng tôi ăn cùng nhau. Sau khi ăn tối, tất cả chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu nói chuyện. Một người bạn của tôi bị đau đầu kinh khủng do đi du lịch, vì vậy cô ấy đã xin thuốc đau đầu. Tôi đã đưa cho anh ta những viên thuốc. Mẹ của Mini cũng bắt đầu đau đầu vì đốt bếp hai lần và làm việc trong khói. Tôi cũng đã cho mẹ Mini thuốc giảm đau. Mini đến đặt tôi và bạn tôi giường trên sân thượng. Đây là một phần trong kế hoạch của tôi. Tôi biết bạn tôi bắt đầu đau đầu sau khi đi du lịch.