Tôi đang nói về người mẹ đó. Anh ta nói – bạn có thể về nhà và nói chuyện với tôi được không? Tôi có một khiếu nại cho bạn. Tôi nói với anh ta – khiếu nại là gì? Vì vậy, anh ấy nói – về nhà ngay! Tôi nói, “Được rồi, dì!” Và đi đến nhà anh ấy. Vì vậy, anh ấy đã cho tôi ngồi trong phòng khách và sau đó nói với tôi – anh có yêu cô gái của tôi không? Vì vậy, tôi đã nói – đúng là như vậy. “Tôi đã đọc tất cả các cuộc trò chuyện của bạn tối hôm qua.” Mẹ của bạn gái tôi hỏi – bạn nói thế này hay bạn thực sự làm tất cả những điều này?